Home/Service/Vraagbaak/Meer informatie

Meer informatie

Voordat u zelf een vraag stelt aan onze redactie, raden wij u aan op antwoorden te kijken of u wellicht daar het antwoord op uw vraag al kunt vinden. Vragen die ook voor anderen interessant zijn, worden namelijk samen met het antwoord op deze pagina gepubliceerd. U kunt op trefwoord zoeken naar eerder gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden. Uiteraard wordt de vraag zodanig gepresenteerd dat de privacy niet wordt geschonden.

Uw vraag wordt door de redactie anoniem voorgelegd aan deskundigen uit de koninklijke Effatha Guyot Groep.

U kunt uw vraag stellen als u bijvoorbeeld:
  • ongerust bent over de taalontwikkeling van uw kind terwijl de omgeving zegt dat het wel goed komt
  • op zoek bent naar informatie over het slechthorenden onderwijs
  • contact zoekt met ouders van kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden.
  • moeite heeft met de speciale positie van uw dove of slechthorende kind in uw gezin
  • uw dove kind communicatieproblemen heeft met de horende omgeving heeft
  • op zoek bent naar een logopedist met ervaring met slechthorende kinderen
  • vragen hebt over een gekregen advies
  • op zoek bent naar informatie over communicatiesystemen bij verstandelijk gehandicapte dove kinderen
  • moeite heeft met het gedrag van uw dove of slechthorende puber
  • advies wilt over hoe u kunt praten over sexualiteit met uw dove kind

Stel uw vraag!!
U krijgt persoonlijk antwoord op uw mailadres.