Het Rotsoord bestaat 50 jaar

Het Rotsoord bestaat 50 jaarOp 2 januari 2006 bestaat de Utrechtse school Het Rotsoord precies 50 jaar.
Het Rotsoord is een school voor speciaal onderwijs. Op deze school zitten leerlingen die slechthorend zijn of problemen hebben met hun spraak en/of taal. Ook kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum kunnen onderwijs krijgen op Het Rotsoord.


De school heeft een afdeling voor leerlingen van 4- 12 jaar met 243 leerlingen en een Voortgezette afdeling waar leerlingen een VMBO diploma kunnen behalen. Deze afdeling, heet VSO Het Rotsoord en staat aan de Slotlaan in Utrecht. Op deze afdeling van de school zitten nu 99 leerlingen.

Het hoofdgebouw van het Rotsoord staat aan de straat met dezelfde naam, naast de kinderboerderij. Het gebouw is diverse keren uitgebreid en aangepast. De laatste grote aanpassingen vonden plaats in 2004.

De school is 50 jaar geleden gestart in de Gereformeerde kerk aan de Spaarnestraat met 10 leerlingen. Het was de eerste Christelijke school voor deze leerlingen in Nederland. In 1961 is de school verhuisd naar de huidige locatie, er zaten toen al 130 leerlingen op Het Rotsoord verdeeld over 8 groepen.Veel leerlingen kwamen in deze jaren uit de wijde regio naar Utrecht en een aantal leerlingen woonde toen in pleeggezinnen in Utrecht.

Het Rotsoord heeft ook een grote ambulante dienst. Ambulant begeleiders helpen leerlingen die passen bij de genoemde doelgroepen zo goed mogelijk te functioneren in het regulier onderwijs. Op deze manier begeleidt Het Rotsoord ook nog ruim 300 leerlingen op talloze scholen in de provincie Utrecht, Zuid Holland en Gelderland.

Kenmerk van het onderwijs op het Rotsoord is de nadruk die gelegd wordt op mondelinge taalactiviteiten. De medewerkers zijn ‘specialisten in communicatie’ en werken bijvoorbeeld met ondersteunende gebarentaal. Ook wordt er veel aan visuele ondersteuning gedaan in de klassen. Slechthorende leerlingen werken met technische apparatuur. Een ander belangrijk kenmerk uit de onderwijsvisie van Het Rotsoord is het bieden van een veilige, stimulerende en uitdagende leeromgeving. Het Rotsoord wil een doorgaande ontwikkelingslijn aanbieden van kleuter tot jong volwassene.

Het Rotsoord maakt deel uit van de Koninklijke Effatha Guyot Groep, een landelijke organisatie voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en communicatief beperkten.Uitgebreide informatie over deze organisatie is te vinden op www.effathaguyot.nl.

Het jubileumjaar 2006 zal op Het Rotsoord met alle leerlingen, ouders en 130 medewerkers met diverse activiteiten gevierd worden. Op 25 maart houdt de school een Open Dag voor ouders en belangstellenden.Meer nieuws
  •  Voorlichtingsbijeenkomst
  •  KEGG Z'meer tot eind oktober slecht bereikbaar
  •  Musical Joe met gebaren
  •  Voorlichtingsfilm met ondertitels
  •  Jaarverslag 2005
  •  Slagwerkles voor dove en slechthorende kinderen
  •  Blootboek
  •  Geen treinen op de Zoetermeer-stadslijn
  •