Nieuw product Bureau Arbeid

Nieuw product Bureau Arbeidsupervisie en (begeleide) intervisie voor werknemers met een auditieve/communicatieve beperking.


Het belang van professionele begeleidingstrajecten neemt toe in deze tijd, omdat communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke effectiviteit steeds belangrijker worden. Of je nu bijvoorbeeld cliŽntbegeleider, verpleegkundige, psycholoog, docent, leidinggevende of manager bent.

Om jezelf professioneel te blijven ontwikkelen is naast het gericht werken aan het vergroten van vakkennis, ook ruimte nodig voor het stilstaan en terugkijken op je eigen handelen. Tijd voor het verwerken van de drukte van alle dag, de intensieve persoonlijke contacten met cliŽnten. Ruimte voor hun verhaal en voor jouw verhaal is geen overbodige luxe.

Het opnieuw opladen en neerzetten van je eigen normatieve professionaliteit is iets wat eigenlijk elke werknemer met enige regelmaat zou moeten doen.Ö

Met name in mensgerichte beroepen heeft professionele begeleiding haar sporen verdiend. Daar wordt namelijk naast vakinhoudelijke kennis, ook op communicatief gebied veel je verwacht.
Welke vorm van professioneel begeleiden het beste aansluit op de vraag zal per situatie verschillen. Iedere begeleidingsvorm heeft zijn eigen specifieke eigenschappen.

Supervisie
Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren.
Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 individuele bijeenkomsten van 1 uur. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn. De supervisie vindt plaats buiten de werksituatie en er geldt een geheimhoudingsplicht voor de supervisor over de inhoud.

Doel: de supervisant leert te reflecteren op zijn handelen en kan dit vervolgens in zijn eigen praktijk toepassen.

Middel: minstens tien bijeenkomsten van een uur, met tussenpozen van twee Š drie weken.

Werkwijze: de supervisant bepaalt wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Hij schrijft steeds reflectieverslagen, die hij voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken.
Enkele voorbeelden van onderwerpen die de supervisant kan aandragen zijn:
het werken met cliŽnten
de omgang met collegaís
de eigen manier van leidinggeven of werken
omgaan met beperkingen
welke invloed heeft de auditieve beperking op het werk
De gesprekken kunnen worden ondersteund of aangevuld met diverse oefeningen en/of non-verbale technieken.


Vorm: In verband met de communicatieve beperking bieden wij alleen individuele supervisie.

De begeleider van Bureau Arbeid is als aspirant-supervisor bij de LVSB geregistreerd en voldoet aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die de LVSB hanteert, en is gehouden aan de gedragscode van de LVSB.

De begeleider beheerst de Nederlandse Gebarentaal voldoende om de supervisie in NGT te laten plaatsvinden.

( begeleide) Intervisie

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collegaís elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. Een supervisor kan helpen bij het opzetten van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze de anderen verder kunnen helpen. In verband met de communicatieve beperking van ťťn van de deelnemers wordt extra aandacht besteed aan het omgaan met de beperking binnen intervisie voor alle deelnemers.

Doel: de deelnemers leren over het werk en begeleiden elkaar daarin

Middel: zoveel bijeenkomsten als de deelnemers noodzakelijk achten

Werkwijze: de deelnemers brengen beurtelings actuele ervaringen in, onderling wordt hulp geboden met het omgaan met een problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren. Gesprekken kunnen desgewenst ook ondersteund of aangevuld worden met oefeningen en/of non-verbale technieken.

Vorm: een intervisiegroep heeft drie tot zes deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe werk- of gezagsrelatie.


OriŽnterend gesprek
Heeft u interesse voor supervisie of intervisie neem dan contact op met MariŽlle Post.

Zij zal samen met u beoordelen of uw verwachtingen aansluiten bij wat er geboden kan worden. Voor het starten van de supervisie of (begeleide) intervisie zal met u op basis van een offerte, een overeenkomst worden afgesloten.

De uitkomst van het gesprek kan ook zijn dat een andere vorm van dienstverlening van Bureau Arbeid beter bij uw vraag past. Dan wordt u doorverwezen.

Wilt u contact met ons opnemen, mail dan naar info@bureauarbeid.nl


Meer nieuws
  •  KEGG Z'meer tot eind oktober slecht bereikbaar
  •  Musical Joe met gebaren
  •  Voorlichtingsfilm met ondertitels
  •  Jaarverslag 2005
  •  Slagwerkles voor dove en slechthorende kinderen
  •  Blootboek
  •  Geen treinen op de Zoetermeer-stadslijn
  •