Extra financiering voor unieke tweetalige taalmethode voor dove leerlingen

Extra financiering voor unieke tweetalige taalmethode voor dove leerlingenOp 15 maart werd de eerste tweetalige taalmethode voor dove leerlingen van groepen 3 en 4 gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan beleidsmedewerker C.A. Vreeburg van het ministerie van OC&W. In zijn dankwoord bracht hij goed nieuws: de komende jaren stelt het ministerie extra financiering ter beschikking zodat ook voor dove leerlingen uit groepen 5 t/m 8 speciaal lesmateriaal ontwikkeld kan worden.

Op woensdagmiddag 15 maart 2006 is de speciaal voor het dovenonderwijs ontwikkelde taalmethode Taal op Maat tijdens een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd. Plaats van handeling was het Nederlands Gebarencentrum te Bunnik. Het eerste exemplaar is over-handigd aan beleidsmedewerker C.A. Vreeburg van het ministerie van OC&W, dat de ontwikkeling van de methode gefinancierd heeft. In zijn dankwoord sprak de heer Vree-burg zijn waardering uit voor het prachtige en waardevolle product dat tot stand is gekomen. Ook had hij zeer goed nieuws voor het projectteam: "Met plezier kondig ik aan dat het ministerie besloten heeft een vervolgproject te financieren, zodat ook voor dove leerlingen uit groepen 5 t/m 8 speciaal lesmateriaal gemaakt kan worden".


Unieke methode

Uniek aan de taalmethode is dat zij volledig tweetalig is: ze bestaat uit docentenhandlei-dingen en werkboeken voor taallessen Nederlandse Gebarentaal en Nederlands. Deze eerste tweetalige methode voor dove en ernstig slechthorende leerlingen in groepen 3 en 4 is gebaseerd op de reguliere methode Taal op Maat (Wolters-Noordhoff) en met toe-stemming van de uitgever aangepast voor gebruik binnen het tweetalig dovenonderwijs. Eerder al, in 2005, werd een tweetalige taalmethode opgeleverd voor dove kleuters van groepen 1 en 2 (Ik & Ko, gebaseerd op de reguliere methode van Uitgeverij Zwijsen).


Tweetalig dovenonderwijs

Tot voor enkele jaren bestonden er geen taalmethoden voor de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en het Nederlands voor het onderwijs aan dove en ernstig slechthorende leerlin-gen. Voor de NGT werd al het materiaal door leerkrachten zelf ontwikkeld, voor het Nederlands maakten leerkrachten veelal zelf hun lessen. Het gevolg was dat de doorlo-pende leerlijnen ontbraken en dat niet alle kerndoelen werden afgedekt. Er bestond grote behoefte aan handleidingen en lesmateriaal.


Project Sprong Vooruit

In 2003 is een landelijk project, Sprong Vooruit Leermiddelenontwikkeling, van start ge-gaan met als doel speciaal lesmateriaal te ontwikkelen voor dove leerlingen in het basisonderwijs. Het project wordt aangestuurd door de werkgroep Sprong Vooruit waarin deskundigen zitten uit het onderwijs aan dove en ernstig slechthorende kinderen. Het eigenlijke ontwikkelwerk wordt uitgevoerd door dove en horende medewerkers uit het dovenonderwijs en twee educatief schrijvers.
De speciale taalmethode zal op alle dovenscholen gebruikt gaan worden. Dit betekent een belangrijke kwaliteitsverbetering van het tweetalig taalonderwijs aan dove en ernstig slechthorende leerlingen.
Met de nieuwe financiering van OC&W wordt in de komende jaren de methode uitgebreid voor leerlingen in groepen 5 t/m 8. Eind 2008 zal voor het gehele basisonderwijs aan dove en ernstig slechthorende leerlingen dan een tweetalige taalmethode met doorlopen-de leerlijnen beschikbaar zijn. Dit mag een mijlpaal in de geschiedenis van het dovenonderwijs heten.


Contact

Werkgroep Sprong Vooruit
p/a Viataal Centrum voor Expertise
t.a.v. mw. M. Lips
Theerestraat 42
5271 GD Sint-Michielsgestel
T 073 5588277
EMeer nieuws
  •  Mucsical Joe met gebaren
  •  Voorlichtingsfilm met ondertitels
  •  KEGG Zoetermeer blijft slecht bereikbaar
  •  Jaarverslag 2005
  •  Slagwerkles voor dove en slechthorende kinderen
  •  Ondertiteling verplicht
  •  Blootboek
  •  Geen treinen op de Zoetermeer-stadslijn
  •