Beroepsvereniging voor Docenten Dovencultuur en Gebarentaal i.o.

Beroepsvereniging voor Docenten Dovencultuur en Gebarentaal i.o.Op zaterdag 27 mei aanstaande wordt de Beroepsvereniging voor Docenten Dovencultuur en Gebarentaal opgericht. De BDDG wil de studie in het vak Dovencultuur en Gebarentaal en het onderwijs daarin bevorderen en de belangen van alle docenten Dovencultuur en Gebarentaal behartigen.
Lees hier meer informatie.


Hoe is het begonnen?
In februari 2003 werd er voor de eerste keer een landelijke ontmoetingsdag (LOD) voor docenten gebarentaal georganiseerd. Het doel van deze dag was het oprichten van een beroepsverenging voor docenten gebarentaal. Er volgende nog een 2e en 3e bijeenkomst. Na deze bijeenkomsten is er achter de schermen hard gewerkt om de beroepsvereniging daadwerkelijk op te richten en nu is het dan eindelijk zover.

Voor wie is de BDDG?
Gewone leden:
• Docenten gebarentaal die zijn opgeleid aan de opleiding Leraar NGT op de Hogeschool Utrecht;
• Docenten gebarentaal die zijn opgeleid door het Nederlandse Gebarencentrum;
• Overige docenten Dovencultuur en Gebarentaal die als zodanig werkzaam zijn;
Aspirant-leden (hebben geen stemrecht en zijn niet verkiesbaar tot bestuursfuncties):
• Studenten (3e en 4e jaars) van de opleiding Leraar NGT op de Hogeschool Utrecht.

Wat wil de BDDG gaan doen?
De BDDG wil de studie in het vak Dovencultuur en Gebarentaal en het onderwijs daarin bevorderen en de belangen van alle docenten Dovencultuur en Gebarentaal behartigen.
• De BDDG wil docenten Dovencultuur en Gebarentaal vertegenwoordigden tijdens overleg met overheidsinstellingen, belangenorganisaties van Doven en slechthorenden, opleidingen zoals (Hogeschool Utrecht, Gebarencentrum en de Universiteit van Amsterdam) en werkgevers.
• Ook wil de BDDG de belangen van haar leden in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer kunnen behartigen.
• Om leden te informeren wil de BDDG een nieuwsbrief verspreiden.
• Om voorlichting te geven over het beroep docent Dovencultuur en Gebarentaal wil de BDDG informatieve folders uitbrengen en een actief PR-beleid voeren naar de verschillende media.
• Door middel van het organiseren van studiedagen wil de BDDG het beroep van docenten Dovencultuur en Gebarentaal professionaliseren.

Hoe willen wij deze doelen bereiken?
Om deze ambitieuze doelen waar te maken willen wij ons gaan aansluiten bij de Vereniging van Leraren Levende Talen (VLLT) in de vorm van een talensectie Gebarentaal. Om een sectie gebarentaal te kunnen oprichten hebben we minimaal 25 leden nodig.
Levende Talen is opgericht in 1911 en is de oudste beroepsvereniging van talendocenten in Nederland. In Levende Talen bundelen 12 talensecties hun krachten. De leden van Levende Talen zijn afkomstig uit alle sectoren van het onderwijs. De talensecties zijn: Arabisch (i.o.), Duits, Engels, Frans, Fries, Gebarentaal (i.o.), Italiaans, Nederlands, NT2, Russisch, Spaans en Turks (i.o.)
Levende Talen zet zich in voor de bevordering en de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland in brede zin. Levende Talen organiseert studiedagen en congressen over talenonderwijs en informeert haar leden over nieuws en ontwikkelingen via de tijdschriften Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift, via een digitale nieuwsbrief (verschijnt in 2006) en via deze website (officieel vanaf 1 april 2006). Sinds 2004 is Levende Talen aangesloten bij de vakcentrale CMHF om ook de belangen van haar leden in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer te kunnen behartigen.
Voor meer informatie over Levende Talen kun je alvast kijken op www.levendetalen.nl Binnenkort wordt deze website vernieuwd en is de informatie overzichtelijker. Op de oprichtingsvergadering zullen we ook meer vertellen over deze organisatie.

Datum: zaterdag 27 mei 2006
Tijd: van 09.00 tot 17.00 uur
Locatie: De Paraplu, van Bijnkershoeklaan 10 in Utrecht www.deparaplu.nl

Programma
09.00 uur ontvangst
10.00 uur oprichtingsvergadering BDDG
13.00 uur lunch (op eigen kosten)
14.00 uur workshop
15.00 uur pauze
15.30 uur workshop
16.30 uur afsluiting
In het ochtendgedeelte wordt de oprichtingsvergadering gehouden en in het middaggedeelte willen we een leuk programma aanbieden met interessante workshops.

Belangstelling?
Mocht je belangstelling hebben voor het lidmaatschap en/of de oprichtingsvergadering dan kun je je opgeven door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier en deze mailen naar e.westerhoff@effathaguyot.nl In verband met de organisatie van de oprichtingsvergadering zouden wij je aanmelding graag voor vrijdag 12 mei 2006 ontvangen. Na de aanmelding ontvang je alle gegevens voor de oprichtingsvergadering, het middagprogramma en de conceptstatuten.
We zoeken nog mensen die het leuk lijkt om een workshop te geven op deze dag. Graag komen wij ook in contact met mensen die interesse hebben in een bestuursfunctie. Daarnaast hebben we een redacteur nodig die zich gaat bezighouden met bijdragen voor het verenigingsblad van Levende Talen. Alle ideeλn, op- en aanmerkingen zijn van harte welkom.Meer nieuws
 •  Vader-Moeder-Doof-dag
 •  Brughoektumor lotgenotendag
 •  REUNIE school Het Rotsoord
 •  Scholingsproject Koninklijke Effatha Guyot Groep krijgt Europese subsidie
 •  Weetal = vernieuwd
 •  Kiwanispoppen voor RZ Zoetermeer
 •  Geen treinen op de Zoetermeer-stadslijn
 •  workshop Autisme en (vrijwilligers)werk
 •  Extra financiering voor unieke tweetalige taalmethode voor dove leerlingen
 •  Nieuw product Bureau Arbeid
 •  Het Rotsoord bestaat 50 jaar
 •