Kiwanispoppen voor RZ Zoetermeer

Kiwanispoppen voor RZ ZoetermeerOp 18 april heeft huisarts Kamiel Schreiner van Kiwanisclub Den Haag de eerste van een aantal Kiwanispoppen overhandigd aan Mw. Jose Bentvelzen, die als orthopedagoge werkt voor Residentiele Zorg van Effatha Guyot Zorg in Zoetermeer.

De poppen kunnen worden gebruikt om kinderen die in het ziekenhuis behandeld gaan worden, vertrouwd te maken met datgene wat te gebeuren staat en om ze een kameraadje te geven, waarmee ze het leed kunnen delen. Ieder kind krijgt een eigen “lotgenoot-knuffel” en kan deze zelf door kleuren en aankleden tot iets eigens maken.
In Nederland zijn er al ruim 15.000 poppen door Kiwanisclubs aan kinderziekenhuizen en kinderafdelingen van ziekenhuizen gratis ter beschikking gesteld. De ervaringen van kinderartsen en verpleegsters daarmee zijn zeer positief. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd is dit van oorsprong Zweedse idee een groot succes.

Wat is Kiwanis?
Kiwanis is een wereldomvattende organisatie van vrijwilligersclubs. In het spraakgebruik worden deze clubs “serviceclubs” genoemd. Een serviceclub zet activiteiten op en voert deze uit met als doel geld bijeen te brengen. Het bijeengebrachte geld gaat naar goede doelen. Kiwanis is noch politiek noch religieus geëngageerd. Leden van deze clubs zijn mannen en vrouwen, in principe afkomstig uit alle lagen van de bevolking en uit verschillende beroepsgroepen. Om lid te kunnen worden van een Kiwanisclub moet men daartoe uitgenodigd worden. Nederland heeft 125 autonome Kiwanisclubs met in totaal 2625 leden.
Kiwanisleden hebben zich ten doel gesteld kinderen in de hele wereld te helpen onder het motto:” Serving the children of the world” Voor meer informatie over Kiwanis zie www.kiwanis.nl


Meer nieuws
 •  Vader-Moeder-Doof-dag
 •  Brughoektumor lotgenotendag
 •  REUNIE school Het Rotsoord
 •  Scholingsproject Koninklijke Effatha Guyot Groep krijgt Europese subsidie
 •  Weetal = vernieuwd
 •  Geen treinen op de Zoetermeer-stadslijn
 •  workshop Autisme en (vrijwilligers)werk
 •  Beroepsvereniging voor Docenten Dovencultuur en Gebarentaal i.o.
 •  Extra financiering voor unieke tweetalige taalmethode voor dove leerlingen
 •  Nieuw product Bureau Arbeid
 •  Het Rotsoord bestaat 50 jaar
 •