Weetal = vernieuwd

Weetal = vernieuwdWeetal.nl is vernieuwd met weetalwereld.nl. Neem een kijkje op de vernieuwde site.

Weetal.nl is een site voor dove en slechthorende jongeren over intimiteit, seksualiteit en relaties. Weetal.nl geeft laagdrempelige informatie. De interactieve stripverhalen zoomen in op weerbaarheid en grensoverschrijdend gedrag. Door keuzen te maken kunnen de jongeren zelf het verloop het verhaal beïnvloeden, zo leren zij hoe zij zichzelf weerbaarder kunnen opstellen. In de digitale werkplaats kunnen jongeren zelf strips en werkstukken maken.
Weetal maakt nu onderdeel uit van Weetal Wereld: een trefpunt voor allerlei initiatieven die de laatste tijd in de dovenwereld ondernomen zijn. Het Weetal-onderdeel voor jongeren heet nu ‘Weetal club’.


Meer nieuws
  •  Scholingsproject Koninklijke Effatha Guyot Groep krijgt Europese subsidie
  •  Kiwanispoppen voor RZ Zoetermeer
  •  Mail problemen shop
  •  Geen treinen op de Zoetermeer-stadslijn
  •  workshop Autisme en (vrijwilligers)werk
  •  Beroepsvereniging voor Docenten Dovencultuur en Gebarentaal i.o.
  •  Extra financiering voor unieke tweetalige taalmethode voor dove leerlingen
  •  Nieuw product Bureau Arbeid
  •  Het Rotsoord bestaat 50 jaar
  •