workshop Autisme en (vrijwilligers)werk

workshop Autisme en (vrijwilligers)werkSamenwerking Vrijwilligerscentrale Utrecht en Bureau Arbeid
De Vrijwilligerscentrale Utrecht organiseren op donderdag 8 juni 2006 een workshop over hoe mensen met autisme te begeleiden in (vrijwilligers)werk.Voor iedereen is het belangrijk om een goede daginvulling te hebben.
De gevolgen van een beperking of handicap kunnen ingrijpend zijn voor iemands maat-schappelijke positie. Vaak komen mensen door hun handicap geïsoleerd te staan in de sa-menleving. Vrijwilligerswerk kan dan een belangrijke manier zijn om onder de mensen te komen, (werk)ervaring op te doen, nuttig bezig te zijn, sociale vaardigheden te ontwikke-len. Vaak zijn personen met een beperking gemotiveerde mensen met doorzettingsvermo-gen en creativiteit in het vinden van oplossingen.
Samenwerking Vrijwilligerscentrale Utrecht en Bureau Arbeid
De Vrijwilligerscentrale Utrecht heeft ruime ervaring in het begeleiden en plaatsen van vrijwilligers met beperkingen binnen diverse vormen van vrijwilligerswerk. Ook verzorgt ze al jaren workshops, onder meer over de begeleiding van kwetsbare vrijwilligers.
De jobcoaches van Bureau Arbeid begeleiden mensen die doof of slechthorend zijn of een autisme-spectrum-stoornis hebben bij het vinden en behouden van werk. Ze ondersteunen organisaties en bedrijven, die mensen met een dergelijke beperking in dienst hebben, door middel van begeleiding, advies en voorlichting.

Mensen met autisme kunnen, ondanks die beperking, veel bijdragen aan de werkzaamhe-den binnen een bedrijf of organisatie.

Workshop
Op donderdag 8 juni 2006 zullen de Vrijwilligerscentrale en Bureau Arbeid een workshop houden. Centraal staat dan het thema hoe mensen met autisme te begeleiden. Naast al-gemene handvatten zullen enkele praktijkvoorbeelden besproken worden. Ook de begelei-ding die de jobcoach biedt komt aan bod.
De workshop vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in de Kargadoor, Oudegracht 36 te Utrecht.

Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale:
• tel. 030 – 231 22 89
• e-mailadres:

Voor nadere informatie over mensen met autisme kunt u contact opnemen met Bureau Arbeid:
• tel. 030 – 239 80 01
• e-mailadres:


Meer nieuws
 •  Vader-Moeder-Doof-dag
 •  Brughoektumor lotgenotendag
 •  REUNIE school Het Rotsoord
 •  Scholingsproject Koninklijke Effatha Guyot Groep krijgt Europese subsidie
 •  Weetal = vernieuwd
 •  Kiwanispoppen voor RZ Zoetermeer
 •  Geen treinen op de Zoetermeer-stadslijn
 •  Beroepsvereniging voor Docenten Dovencultuur en Gebarentaal i.o.
 •  Extra financiering voor unieke tweetalige taalmethode voor dove leerlingen
 •  Nieuw product Bureau Arbeid
 •  Het Rotsoord bestaat 50 jaar
 •