Leerlijn klaar!

Leerlijn klaar!De speciale leerlijn over relaties en seksualiteit voor dove kinderen en jongeren is klaar. Hoe vertel je in Nederlandse Gebarentaal hoe je een geslachtsziekte kan oplopen, hoe vertel je dove kinderen wat seksuele intimidatie is of hoe leg je uit wat een ‘loverboy’ is? Om dove leerlingen goed voor te bereiden en te informeren op het gebied van relaties en seksualiteit is een speciale leerlijn ontwikkeld.

Daarnaast biedt de leerlijn leerkrachten op scholen voor dove kinderen en jongeren ondersteuning bij deze, soms lastige, materie. De leerlijn zorgt ervoor dat er een doorlopende ontwikkeling zit in de schoolloopbaan van de leerling, gericht op relaties en seksualiteit.

De leerlijn is ontwikkeld voor dove en slechthorende kinderen en jongeren. De methode is verdeeld in een pakket voor leerlingen van vier tot en met twaalf jaar en een pakket voor leerlingen van dertien tot achttien jaar. Voor het materiaal voor leerlingen van de basisschoolleeftijd is gebruik gemaakt van het boek ‘Relaties en seksualiteit’ van seksuologe Sanderijn van der Doef en Klaas Houterman. Daarnaast is het Duitse proefschrift van Anja Dietzel ‘Gehörlos - sprachlos – missbraucht?!’ benut. Voor oudere leerlingen is onder meer geput uit een nieuwe Belgische methode ‘Goede Minnaars’. De makers hebben bewust een leerlijn gemaakt, die op een feitelijke manier onderwerpen behandelt. De leerkracht is hierbij informerend en niet normerend. Op die manier brengt de leerkracht leerlingen in contact met verschillende normen en meningen. Het is de taak van ouders om grenzen aan relaties en seksualiteit te geven.

Bij de leerlijn hoort een dvd met ondertitelde en getolkte (door een tolk Nederlandse Gebarentaal) interviews, films en verhalen. Het complete pakket is beschikbaar vanaf 1 juni 2006. De officiële presentatie vindt woensdag 24 mei 2006 plaats op Het Rotsoord in Utrecht.

De leerlijn is tot stand gekomen in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) en de Rutgers Nisso Groep. De Koninklijke Effatha Guyot Groep, de Koninklijke Auris Groep en Viataal zijn organisaties voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en mensen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden.
de leerlijn is te koop via de shop op deze site onder het kopje leermiddelen.

Meer nieuws
  •  Voorlichtingsbijeenkomst
  •  KEGG Z'meer tot eind oktober slecht bereikbaar
  •  Musical Joe met gebaren
  •  Voorlichtingsfilm met ondertitels
  •  Jaarverslag 2005
  •  Slagwerkles voor dove en slechthorende kinderen
  •  Blootboek
  •  Geen treinen op de Zoetermeer-stadslijn
  •