Dove leerling ongelijk behandeld

Dove leerling ongelijk behandeld Scholengemeenschap Effatha te Zoetermeer heeft met succes een verzoek om een oordeel over ongelijke behandeling ingediend bij de Commissie Gelijke Behandeling. De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde dat de Dove leerlingen ongelijk behandeld zijn door het samenwerkingsverband bouwnijverheid.Twee dove leerlingen waren door een bouwonderneming, na een succesvolle stageperiode, rechtstreeks in dienst genomen. Dit was een unieke situatie. Het is in de bouwwereld gebruikelijk dat leerlingen in dienst treden van een samenwerkingsverband en vervolgens bij een bouwonderneming worden uitgeplaatst.
Maar, omdat de leerlingen werden geweigerd door het samenwerkingsverband van bouwondernemingen waarbij dit bouwbedrijf was aangesloten kon het bedrijf niet anders.
Het samenwerkingsverband was de verweerder in de zaak.

De Commissie Gelijke Behandeling oordeelt: Samenwerkingsverband bouwnijverheid maakt verboden onderscheid door dove leerlingen op voorhand niet in aanmerking te laten komen voor een leerwerkplek in het kader van de opleiding tot primaire timmerkracht. Beroep op veiligheidsexceptie afgewezen.

Scholengemeenschap Effatha is blij met deze uitspraak: Wij doen er alles aan om onze leerlingen zo goed mogelijk toe te leiden naar een betaalde baan. Onze leerlingen hebben een goede basis en zijn extra gemotiveerd om aan de slag te gaan. Met een paar kleine aanpassingen blijken het in de praktijk zeer waardevolle werknemers te zijn. Ook kunnen dove bouwvakkers prima garant staan voor hun eigen veiligheid en die van anderen. Het is dan zuur om te merken dat er bij werkgevers nog vooroordelen aanwezig zijn, zodat het vinden van werk grote belemmeringen oplevert. We hopen dat deze uitspraak de bouwwereld zal wakker schudden.Meer nieuws
  •  Eerste paal voor WWP
  •  Gebarenschrift
  •  Parade 2007 toegankelijk voor doven
  •  Joining Forces
  •  Bezoek aan Euro Disney
  •  Start speciale website over autisme: Steunpunt Autisme Noord
  •  Vestiging Zoetermeer slecht bereikbaar
  •