Home/Onderzoek

Onderzoek

Zoals elke instelling heeft ook de Koninklijke Effatha Guyot Groep een traditie in het (laten) verrichten van onderzoek ten behoeve van haar doelgroep. Binnen de doelgroep vallen alle personen die doof, auditief of communicatief beperkt zijn.
Behalve dat het hier om cliënten gaat die vanuit de koninklijke Effatha Guyot Groep enige vorm van onderwijs, behandeling of begeleiding krijgen, omvat de doelgroep ook steeds meer cliënten van externe instellingen.

Het onderzoek dat binnen de Koninklijke Effatha Guyot Groep uitgevoerd wordt, moet aan minstens twee voorwaarden voldoen. De eerste voorwaarde is dat het onderzoek vanuit de praktijk gestuurd moet zijn, c.q. waarde voor de dagelijkse praktijk binnen onderwijs, opvoeding of begeleiding moet hebben. De tweede voorwaarde is dat het onderzoek een wetenschappelijk gehalte moet hebben.

Onderzoek binnen de Koninklijke Effatha Guyot Groep wordt zowel door eigen medewerkers geďnitieerd, maar ook is er sprake van samenwerkingsverbanden met externe instanties en instellingen, zoals hogescholen en universiteiten.

Het onderzoek binnen de Koninklijke Effatha Guyot Groep bestrijkt diverse terreinen van wetenschap, zoals opvoeding/begeleiding, psychologie, taal en communicatie en medische achtergronden.
info@effathaguyot.nl