Missie

MissieDe missie van de Koninklijke Effatha Guyot Groep is:

‘Zodanige zorg en onderwijs geven aan doven, slechthorenden en mensen met communicatieve beperkingen, al dan niet gecombineerd met een verstandelijke of meervoudige beperking, dat zij maximaal kunnen integreren en participeren in de samenleving en hun leven zo zelfstandig mogelijk kunnen inrichten. Waar dit niet of onvoldoende kan, worden bescherming en compensatie geleverd.'


'Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’